DAKMED

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapii

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapii DAKMED Katarzyna Kloskowska-Zakrzewska realizuje w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. program zdrowotny pn.:

 

Zakończono program:

„Zdrowi i aktywni. Program profilaktyki z zakresu rehabilitacji medycznej”.

W ramach programu zapewniamy:

 • konsultację lekarza rehabilitacji medycznej – wywiad i badanie, na podstawie których lekarz ustali
 • indywidualny program rehabilitacji – w ramach którego przewidziano 20-dniowy program rehabilitacyjny zawierający 5 zabiegów rehabilitacyjnych każdego dnia
 • zajęcia edukacyjno-zdrowotne w wymiarze 2 spotkań
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe (w tym zajęcia na basenie) w wymiarze 2 spotkań
 • poradę fizjoterapeuty mającą na celu ocenę postępów w rehabilitacji
 • konsultację lekarza rehabilitacji medycznej mającą na celu ocenę skuteczności programu oraz zastosowanych interwencji oraz wydanie zaleceń lekarskich.

 Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 59 roku  życia oraz mężczyzn w wieku od 50 do 64 roku życia zamieszkujących w powiatach:

 • pilskim
 • chodzieskim
 • czarnkowsko-trzcianeckim
 • obornickim
 • wągrowieckim
 • złotowskim.

Głównym celem programu jest zahamowanie u 360 osób skutków procesów chorobowych związanych ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez działania zdrowotne i edukacyjne przyczyniające się do wzrostu aktywności zawodowej tych osób i wzrostu szans na rynku pracy.

Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

 • posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę
 • wyrażą zgodę na udział w programie zdrowotnym
 • w chwili przystąpienia do programu nie są objęci innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku ze schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • w chwili przystąpienia do programu nie uczestniczą w innym analogicznym projekcie finansowanym ze środków publicznych
 • złożą Formularz rekrutacyjny.

Z udziału w programie  wyłączone są osoby, które w ostatnim miesiącu przed przystąpieniem do programu przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym lub korzystały
z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną  oferowaną w ramach niniejszego programu.

Program zdrowotny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z opieki asystenta

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje i zgłoszenia do programu pod numerem telefonu:
+48 67 349 19 65
lub w siedzibie DAKMED
ul. Łączna 47-49
64-920 Piła
email: reh-fizpila@wp.pl

Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny
Ulotka informacyjna o programie.

Skip to content