DAKMED

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapii

Kobieta trzyma się za nadgarstek. W tle komputer
Kobieta trzyma się za nadgarstek. W tle komputer

Pojęcie ergonomia, wywodzące się z greki (ergon = praca, nomos = prawa naturalne), oznacza „naukę o pracy”. Za jej ojca uważa się polskiego przyrodnika Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, który w 1857 r. w czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” opublikował artykuł „Rys ergonomii, czyli nauki o Pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody”.

Istnieje wiele definicji ergonomii.
Jedna z nich wskazuje, że ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i podróży. Ujmuje ona bardzo szeroko zakres zainteresowania ergonomii, wykraczając poza pracę.

Dążeniem osoby dokonującej oceny stanowiska pracy i warunków panujących na nim podczas wykonywania określonych zadań, będzie dostosowanie tego miejsca pracy w jak największym zakresie do rodzaju wykonywanej pracy, wynikających z tego ograniczeń
i potrzeb operatora.
Po uwzględnieniu tych elementów możliwe będzie określenie stanowiska mianem ergonomicznego.

Rodzaje pracy człowieka.
Istnieje tradycyjny podział pracy człowieka na:
• pracę fizyczną,
• pracę umysłową.
Jest to podział, jakiego najczęściej używamy w życiu codziennym, lecz jest on nie do końca słuszny.
W skład każdej pracy człowieka wchodzą zarówno elementy wymagające wysiłku umysłowego, jak i fizycznego. Przy wykonywaniu każdej czynności biorą udział mięśnie, układ nerwowy i psychika człowieka.
Używając podziału pracy można mówić o:
• pracy z przewagą wysiłku umysłowego,
• pracy z przewagą wysiłku fizycznego.

Na ten podział pracy wpływ mają coraz większa mechanizacja i automatyzacja pracy.

Mechanizacja to zastępowanie pracy ręcznej przez pracę maszyn, jest to proces wprowadzania maszyn i urządzeń mechanicznych. Mechanizacja nie eliminuje pracy ręcznej, lecz jedynie ją ogranicza.

Automatyzacja to znaczne ograniczanie lub zastępowanie ludzkiej pracy fizycznej
i umysłowej przez pracę maszyn działających na zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka. Jest to również zastosowanie maszyn do pracy niemożliwej do wykonania przez ludzi ze względu na występujące zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

Bibliografia:
https://pip.gov.pl/ergonomia/index.html

Skip to content